Nieuws

We zoeken softwarebedrijven die de Stradivarius willen integreren in hun trappenpakket.

Hiervan maken we uiteraard een vermelding op onze website. Graag vragen we de trappenmakers die reeds gebruik maken (of gebruik wensen te maken van dit systeem) om aan te dringen bij hun softwareleveranciers om deze bedrijven zo de noodzaak van dit systeem te laten inzien.

We hebben in het voorjaar nog trappen gemaakt met ronde muur en binnenwangen, maar telkens met een rechtuitloop-trapvlucht (de een bovenaan en de ander onderaan).

Door het systeem te gebruiken hebben we de productiekosten kunnen beperken met maar liefst 30 %. Op die manier konden we de binnenwangen en de geplooide leuningen recht houden.

Nieuwe Projecten:

Verschoven draaiwerk: is een uniek product dat we kunnen draaien onder de schuinte van de trap

Zomes: dit zijn geometrische gebouwen of dakconstructies. Nu ook in een nomade systemen